نمونه گیری در منزل

نمونه گیری در منزل

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه گیری در منزل

آزمایشگاه راز با کادری مجرب در بخش خونگیری خود ضمن ارایه خدمات پذیرش و خونگیری در ساختمان آزمایشگاه راز امکان خونگیری در منزل را نیز برای همشهریان عزیز فراهم آورده تا مراجعین محترم بدون نیاز به حضور در پذیرش آزمایشگاه همه ی مراحل انجام آزمایش خود را از پذیرش تا دریافت جواب ، در منزل انجام دهند.

در کنار امکان خونگیری و پذیرش در منزل امکان نمونه گیری جهت تست کووید 19 نیز در ایام شیوع این ویروس در اختیار همشهریان عزیز می باشد.

با امکان دریافت اینترنتی جواب آزمایش ، شما می توانید بدون حضور در محل آزمایشگاه از پذیرش تا دریافت جواب خود را در منزل انجام دهید.

جهت هماهنگی می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

09305489770 نمونه گیری در منزل

6-07132369393 تلفن ثابت آزمایشگاه

 

 09914444130 واتساپ