هورمون شناسی

بخش هورمون شناسی

 

 

هورمون ها  طیف گسترده از مواد  شیمیایی تنظیم کننده ای هستند که از  سلول یا غدد بدن ترشح شده و از طریق خون به بافت هدف خود وارد شده و موجب  تنظیم عمل  یا تغییر سرعت عملکرد آن بافت میگردند

 

به دلیل تنوع هورمونهای بدن و فراوانی بیماریهای مرتبط با آنها،   مبنای تشخیص بسیاری از بیماریها بررسی  و  اندازه گیری  تغییرات این  هورمونهاست . از طرفی برآورد اثر بخشی  درمان و  پیگیری   نتایج درمان ، مستلزم این اندازه گیری است. میزان هورمونها در بدن بسیار اندک است و اندازه گیری آنها مستلزم استفاده از دستگاههای حساس و اختصاصی  است.

 بخش هورمون شناسی آزمایشگاه راز ، با برخورداری از دستگاههای نوین  بسیار حساس و اختصاصی ، به منظور خدمت رسانی دقیق و سریع به مراجعین محترم آماده است.