دکتر اکبر صفایی

 

- دکتر اکبر صفایی

- استاد تمام  بخش پاتولوژی،

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- متخصص پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- فلوشیپ ملکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک

-رتبه اول بورد کشوری  رشته تخصصی پاتولوژی

- مسئول آموزشی بخشهای پاتولوژی مولکولی و ستوژنتیک

- نویسنده بیش از هفتاد مقاله در مجلات معتبر بین المللی

- مدرس دانشکده پزشکی برای حدود ۲۰ سال

عضو هیئت ارزشیابی گواهینانه تخصصی پاتولوژی شیراز

- زمینه های مورد علاقه کار و تحقیقات: هیستوپاتولوژی تومورهای بدخیم خصوصا" تومورهای خونی و لنفاوی و بیماری های پستان،کاریوتایپ خون محیطی و مغز استخوان ،مولکولار و سیتوژنتیک تومورها، فلوسیتومتری، ایمیونوهیستوشیمی و ایمونوهماتولوژی و بانک خون

سوابق کاری:

-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران،بیمارستان قلب شهید رجایی

رئیس آزمایشگاه بیمارستان شهید فقیهی

-معاون پشتیبانی و مالی دانشکده پزشکی

-مدیر گروه بخش پاتولوژی دانشگاه شیراز