دکتر احمد منبتی

 

- دکتر احمد منبتی

 

- استاد بخش پاتولوژی،

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- متخصص پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- فلوشیپ هماتوپاتولوژی از دانشگاه استانفورد آمریکا

- رتبه اول بورد کشوری رشته تخصصی پاتولوژی

- مسئول آموزشی بخشهای پاتولوژی مولکولی و هماتوپاتولوژی دانشکده پزشکی

- نویسنده بیش از صد مقاله در مجلات معتبر بین المللی

-نویسنده و مولف کتاب اطلس بیماریهای مغز استخوان با همکاری دانشگاه شیکاگو. کتاب تعیین توالی اسیدهای نوکلئیک.

- مدرس دانشکده پزشکی برای حدود ۲۲ سال

- زمینه های مورد علاقه کار و تحقیقات: هیستوپاتولوژی تومورهای بدخیم خصوصا" تومورهای خونی و لنفاوی و بافت نرم، پاتولوژی مولکولی تومورها، فلوسیتومتری، ایمیونوهیستوشیمی.

سوابق کاری:

- ریاست و نایب ریاست درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شهید مطهری شیراز

- ریاست بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

- ریاست آزمایشگاه درمانگاه شهید مطهری

رئیس آزمایشگاه مرکز درمانی و آموزش شهید فقیهی

- مسئول برنامه فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و مسئول آزمایشگاه پاتولوژی مولکولی دانشکده پزشکی شیراز.

- مسئول برنامه آموزش فلوشیپ هماتوپاتولوژی