پذیرش IgM و IgG کووید 19

پذیرش IgM و IgG کووید 19

پذیرش IgM و IgG کووید 19

 پذیرش IgM و IgG کووید 19

انجام تست های سرولوژیک کووید 19 ( اندازه گیری IgM و IgG  به روش الیزا ) در آزمایشگاه پاتوبیولوژی راز راه اندازی شد.

لازم به ذکر است علاوه بر این که این آزمایشگاه یکی از مراکز مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت نمونه گیری و انجام تست کووید 19 به روش مولکولی PCR می باشد؛ تست سرولوژیک این بیماری نیز متعاقب صادر شدن مجوز آن توسط وزارت بهداشت و درمان انجام می گردد‌ و در همین راستا آزمایشگاه راز آماده خدمت رسانی به همشهریان عزیز و سایر هم وطنان گرامی در این زمینه ی این آزمایش می باشد .